prive

Privacyverklaring

2018 Model Nederlandse Stichting voor Verenigingen en Recht (www.verenigingenrecht.nl)

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Friends4Life gevestigd te Vlaardingen. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) de website bezoekt

(b) foto's heeft laten nemen op toernooien, evenementen en activiteiten

(c) zich inschrijft voor een volgend toernooi, evenement of activiteit

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) namen

(b) sponsors

(c) Foto's

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

(a) de website te optimaliseren

INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Ada Molenaar via 06-28815304 


(a) Voor: Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Friends4Life.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in de pravicyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate, technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

4.2 Wij kunnen foto's van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze of andere accomodaties publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2)

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN IN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.