Sponsorbrief 2016

  • Cardiosport Rijnmond is een Vlaardingse sportvereniging voor (ex) hartpatiënten, die na hun revalidatieperiode, in clubverband, hun zelfvertrouwen en conditie weer proberen terug te krijgen. Zij sporten 1 keer, sommige leden 2 keer, per week, anderhalf uur in de Margriethal of Sporthal Groenoord in Schiedam. Dit alles gebeurd onder deskundige begeleiding.

Sinds 2008 heeft Cardiosport Rijnmond een volleybalteam samengesteld waarmee zij toernooien spelen, door heel Nederland, bij andere verenigingen voor (ex) hartpatiënten . Dit zijn altijd heel gezellige dagen en ik moet zeggen: "Wij doen het niet onverdienstelijk."

Op 9 mei J.l. heeft Cardiosport Rijnmond, voor de eerste keer, zelf een toernooi georganiseerd. Wat was het een geweldige dag. 15 team waren dolenthousiast en erg gemotiveerd. Hartpatiënten zijn dan ineens geen hartpatiënten meer, maar fanatieke volleyballers die kost wat kost willen winnen. Fantastisch om te zien. (Zie onze sfeerreportage op de website)

https://cardiosportrijnmondvolleybal.webnode.nl

Omdat deze dag zo'n groot succes bleek te zijn, heeft de organisatie besloten om op 23 april 2016 wederom een toernooi te organiseren. Zo'n evenement kan helaas niet meer zonder sponsoring. Hoe jammer dat ook is. Het huren van Sporthal Groenoord voor heel de dag, het inhuren van E.H.B.O 'ers en scheidsrechters, het laten drukken van een programmaboekje, het kopen van een presentje voor de +/- 12 vrijwilligers, die hun vrije zaterdag hiervoor opofferen, prijzen in de vorm van bekers en medailles, enz., enz. Zonder sponsoring is een toernooi organiseren helaas niet meer mogelijk. Daarom wil Cardiosport Rijnmond graag een beroep op u doen.

Als u het volleybalteam van Cardiosport Rijnmond een warm hart toedraagt en de (ex) hartpatiënten een geweldige dag wilt bezorgen, vraag ik u om een (kleine) bijdrage over te maken op rekening nummer: 

NL53 INGB 0653 9564 79

T.n.v. Ada Molenaar

o.v.v. Sponsoring volleybaltoernooi 

Vergeet niet uw naam of de naam van uw bedrijf te vermelden.

Als u in het bezit bent van reclamemateriaal of een banner kunnen wij deze, tijdens het toernooi, in de sporthal ophangen, om naamsbekendheid aan uw bedrijf te geven. Als tegenprestatie wordt uw naam, met eventueel logo van het bedrijf, vermeld in het mooie programmaboekje en op de volleybalwebsite  van onze vereniging.

Wij hopen dat u deze brief serieus in overweging wilt nemen en dat u aan dit project mee wilt werken. Namens alle sporters van Cardiosport Rijnmond alvast heel hartelijk bedankt. Wij maken er weer een hele gezellige dag van, hopelijk met uw hulp, zodat u later kunt zeggen :" Zonder ons hadden ze deze dag niet kunnen realiseren!."

Met vriendelijke groet,

Namens de organisatiecommissie 

          Ron Le Pair - Jhon van Gils - Ada Molenaar


Wilt u meer informatie over Sportclub Cardiosport Rijnmond kijk dan even op de site

https://cardiorijnmondsport.nl

Wilt u meer informatie over het volleybaltoernooi of sponsoring? Dan stuurt u een mail naar:

mailto:molenaarada@gmail.com

Bellen mag natuurlijk ook naar: Ada 06-28815304